Zvýšili sme bezpečnosť štandard šifrovania TLS 1.2

S radosťou Vám oznamujeme že sme opäť značne zvýšili bežpečnosť nášho systému a to prechodom na štandard šifrovania TLS 1.2

Recommended Posts