Stravovací systém – BIOMETRIC

Stravovací systém

Stravovací systém firmy Biometric je koncipovaný pre čo najjednoduchšiu a najpohodlnejšiu prácu s objednávkami a výdajom stravy. Na základe dlhoročných skúseností bol vyvinutý softvér pre spracovanie stravy ktorý je súčasťou programu AttendanceProW pracujúcom s databázou MYSQL. Celý systém je založený na spolupráci RFID bezkontaktných kariet, stravovacích terminálov a stravovacieho softvéru. Objednávanie a vydávanie stravy je zabezpečované prostredníctvom moderných terminálov S980 vybavených veľkým dotykovým displejom, takže prácu s nimi zvládne aj človek bez znalosti techniky. Druhou možnosťou objednávania je prostredníctvom web rozhrania. Samotné terminály môžu byť využité súčasne na stravovací systém aj dochádzkový systém, kedy objednávací terminál vybavený kamerou slúži aj na evidenciu dochádzky. Celý systém charakterizuje obrovská modifikovateľnosť a prehľadnosť.

Náhľad programu :


Súčasťou dochádzkového programu AttendanceProW je aj modul pre objednávanie, vydávanie a správu stravy. Tento modul (Strava Pro) je najlepšou voľbou pre firmy ktoré svojim zamestnancom poskytujú možnosť stravovania a chcú mať pod kontrolou celú agendu súvisiacu s prevádzkou jedálne.

Pri výbere verzie jedla (pri 3-zmennej prevádzke väčšinou obed/večera/nočná) si správca systému vie nastaviť počet a typ jedla podľa potreby s možnosťou doobjednávky.
Administrátor vie samozrejme upravovať a pridávať presný názov a popis jedla spolu s jeho cenou.

Zamestnancov môžeme rozdeľovať podľa potreby na viacero stredísk/oddelení

Jedálny lístok má veľkú variabilitu a poskytuje možnosti variácií cien jedla, jeho plánovanie, rozpis, pridelenie a takéto zoznamy ukladať a naopak importovať z formátu .xls.

Stravovací systém poskytuje dokonalý prehľad o objednaných a vydaných jedlách, čím sa zabezpečuje správny a plynulý priebeh vydávania stravy.