Stravovací systém – BIOMETRIC

Stravovací systém

Stravovací systém firmy Biometric je koncipovaný pre čo najjednoduchšiu a najpohodlnejšiu prácu s objednávkami a výdajom stravy. Na základe dlhoročných skúseností bol vyvinutý softvér pre spracovanie stravy ktorý je súčasťou programu AttendanceProW pracujúcom s databázou MYSQL. Celý systém je založený na spolupráci RFID bezkontaktných kariet, stravovacích terminálov a stravovacieho softvéru. Objednávanie stravy je zabezpečované prostredníctvom moderných KIOSKOV vybavených veľkým dotykovým displejom, takže prácu s nimi zvládne aj človek bez znalosti techniky. Druhou možnosťou objednávania je prostredníctvom web rozhrania. Celý systém charakterizuje obrovská modifikovateľnosť a prehľadnosť. Výdaj stravy je zabezpečovaný terminálmi SF1099 v nerezovom vyhovotení ktoré sa hodia svojím vzhľadom do každej jedálne. Majú integrovaný 7 palcový dotykový displej a práca s terminálom je pre obsluhu mimoriadne intuitívna. Daný systém je vhodný pre použitie v komerčných jedálniach ale nachádza si svojich zákazníkov aj medzi školskými jedálňami, kde v systéme boli implementované aj špecifika týchto typov prevádzok.

Náhľad programu :


Súčasťou dochádzkového programu AttendanceProW je aj modul pre objednávanie, vydávanie a správu stravy. Tento modul (Strava Pro) je najlepšou voľbou pre firmy ktoré svojim zamestnancom poskytujú možnosť stravovania a chcú mať pod kontrolou celú agendu súvisiacu s prevádzkou jedálne.

Pri výbere verzie jedla (pri 3-zmennej prevádzke väčšinou obed/večera/nočná) si správca systému vie nastaviť počet a typ jedla podľa potreby s možnosťou doobjednávky.
Administrátor vie samozrejme upravovať a pridávať presný názov a popis jedla spolu s jeho cenou.

Zamestnancov môžeme rozdeľovať podľa potreby na viacero stredísk/oddelení

Jedálny lístok má veľkú variabilitu a poskytuje možnosti variácií cien jedla, jeho plánovanie, rozpis, pridelenie a takéto zoznamy ukladať a naopak importovať z formátu .xls.

Stravovací systém poskytuje dokonalý prehľad o objednaných a vydaných jedlách, čím sa zabezpečuje správny a plynulý priebeh vydávania stravy.