Návštevný systém – BIOMETRIC

Návštevný systém

Návštevný systém je silný nástroj pre moderné informačné vrátnice. Už žiadne zapisovanie návštev do zošita!
Modul Vrátnica umožňuje plnohodnotnú evidenciu návštev vo firme, a vozidliel v areáli. Informátor (vrátnik) vie okamžitý stav, koľko cudzích osôb a motorových vozidiel je vo firme. Osoby sú s vozidlami spárované, takže vie, komu ktoré auto patrí. Tiež je evidované, za ktorým zamestnancom návšteva ide, počet doprovádzaných osôb a či je návšteva súkromná alebo firemná. Samozrejmosťou sú podrobné štatistiky a prehľady.
V kombinácií s prístupovým systémom poskytuje kompletný prehľad o pohyboch osôb v priestoroch spoločnosti.


Ovládací pult

Ovládací pult je základný ovládací prvok pre vrátnikov. Obsahuje okamžité stavy o osobách a vozidlách v priestore, ich menný zoznam, dĺžku návštevy a iné dôležité informácie. Pri zadávaní evidenčného čísla vozidla sú všetky informácie o vozidle doplnené automaticky z internetovej databázy.


Kniha návštev

V knihe návštev je zapísaná každá udalosť v evidencii. Kniha má dve časti, Osobné návštevy a Vozidlá