Návštevný systém

Návštevný systém je silný nástroj pre moderné informačné vrátnice.
Už žiadne zapisovanie návštev do zošita!

Modul Vrátnica umožňuje plnohodnotnú evidenciu návštev vo firme, a vozidliel v areáli.
Informátor (vrátnik) vie okamžitý stav, koľko cudzích osôb a motorových vozidiel je vo firme.
Osoby sú s vozidlami spárované, takže vie, komu ktoré auto patrí. Tiež je evidované, za ktorým
zamestnancom návšteva ide, počet doprovádzaných osôb a či je návšteva súkromná alebo firemná.
Samozrejmosťou sú podrobné štatistiky a prehľady.

V kombinácií s prístupovým systémom poskytuje kompletný prehľad o pohyboch osôb v priestoroch spoločnosti.

Moderný program na evidenciu
návštev

Ovládací pult

Ovládací pult je základný ovládací prvok pre vrátnikov. Obsahuje okamžité stavy o osobách a vozidlách v priestore, ich menný zoznam, dĺžku návštevy a iné dôležité informácie. Pri zadávaní evidenčného čísla vozidla sú všetky informácie o vozidle doplnené automaticky z internetovej databázy.

Kniha návštev

V knihe návštev je zapísaná každá udalosť v evidencii. Kniha má dve časti, Osobné návštevy a Vozidlá.

Ukážky programu

Program obsahuje okamžité stavy o osobách a vozidlách v priestore, ich menný zoznam, dĺžku návštevy a iné dôležité informácie.

vratnica
kniha-navstev-1
kniha-navstev-2-1

silný nástroj

Návštevný systém je silný nástroj pre moderné informačné vrátnice. Už žiadne zapisovanie návštev do zošita!