Obchôdzkový systém

Systém slúži na sprehladnenie pohybu strážnikov počas pracovnej doby. Zabezpečuje efektívne
využitie ich pracovného času a dáva silný nástroj manažmentu pri plánovaní produktivity
svojich strážnikov.

Systém poskytuje prehľady vykonaných obchôdzok a zároveň informuje o prípadných
nezrovnalostiach pri vykonávaní obchôdzok.

Systém je kompatibilný so všetkými našími čítačkami či už ide o OT5000V5, OT5000V8 alebo OT5000L5.

Vlastnosti systému

Princip systému

Systém je založený na princípe snímania identifikátorov počas obhliadky objektu pričom na trase
obchôdzky sú umiestnené RFID identifikátory (tagy). Pracovník strážnej služby pomocou prenosnej
RFID čítačky sníma postupne čísla jednotlivé kontrolné body v stanovenom poradí.

V prípade, že sa v stanovenom čase a mieste neuskutočnila obchôdzka systém generuje následne
chybové hlásenie pre nadriadeného pracovníka.

Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie
samostatne.

obchôdzkovy system1
obchôdzkovy system2
obchôdzkovy system3
obchôdzkovy system4
obchôdzkovy system5
obchôdzkovy system6

Vedeli ste?

Zavedením obchôdzkového systému sa zvýši efektivita vykonávania obchôdzok o 20%?