Kontaktné informácie o spoločnosti
BIOMETRIC spol. S r. O.

Sídlo spoločnosti

BIOMETRIC spol. s r. o.,
Rovniankova 2
851 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa
spoločnosti

BIOMETRIC spol. s r. o.,
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava

Fakturačné údaJE

BIOMETRIC spol. s r. o.,
Rovniankova 2
851 02 Bratislava

IČO: 43 874 801
IČO DPH: SK2022498731
DIČ: 2022498731

Bankové spojenie: 2397098251/0200
Telefón: +421 221 025 460
Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49662/Bv

Oddelenie technickej podpory

K dispozícií počas pracovných dní od 8:00 do 16:30
eMAIL: podpora@biometric.sk
Telefón: 02/21025460 kl. 2 – iba pre zákazníkov s platnou servisnou zmluvou, je nutné zadať licenčné číslo.

– Komunikácia so zákazníkmi
– Telefonický hotline
– Vzdialená správa
– Poradenstvo
– Nahlasovanie porúch

Obchodné oddelenie Dochádzkové a prístupové systémy maloobchod

Vladimír Kohút/ Mgr. Pavel Vician (od 8:30 do 16:30)
MOBIL: +421 2 210 254 60 klapka 1
eMAIL: obchod@biometric.sk
– Komunikácia so zákazníkmi
– Dostupnosť tovaru
– Reklamácie a servis
– Poradenstvo

Právne oddelenie

K dispozícií počas pracovných dní od 8:00 do 16:30
eMAIL: pravneoddelenie@biometric.sk
MOBIL:
– Zabezpečovanie právneho servisu
– Právne zastupovanie
– Vymahánie pohľadávok

Obchodné oddelenie Dochádzkové a prístupové systémy veľkoobchod

Ing. Vladimír Galajda (od 8:30 do 16:30)
MOBIL: 0903 013 557
eMAIL: galajda@biometric.sk
– Komunikácia so zákazníkmi
– Dostupnosť tovaru
– Reklamácie a servis
– Poradenstvo

Technické oddelenie

Peter Števík
Dušan Drozd
Ludovít Urban
Juraj Tomašík
Marián Pintér
Andrej Blažíček

Obchodné oddelenie Zabezpečovacie a kamerové systémy

Mgr. Vladimír Galajda (od 9:30 do 18:00)
MOBIL:
eMAIL: galajda.vladimir@biometric.sk
– Komunikácia so zákazníkmi
– Dostupnosť tovaru
– Reklamácie a servis
– Poradenstvo

Pobočka Banská Bystrica

Biometric, spol. s r. o.
Lazovná 56
974 01 Banská Bystrica

Pobočka Brno (Česká republika)

Biometric, spol. s r. o.
Šumavská 35
602 00 Brno