Kontaktné informácie o spoločnosti BIOMETRIC spol. s r. o.

Kontaktné informácie o spoločnosti BIOMETRIC spol. s r. o.


Fakturačné údaje spoločnosti

BIOMETRIC spol. s r. o.,
Rovniankova 2
851 02 Bratislava
IČO: 43 874 801
IČO DPH: SK2022498731
DIČ: 2022498731
Bankové spojenie: 2397098251/0200
Telefón: +421221025460
Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49662/Bv

Oddelenie technickej podpory

K dispozícií počas pracovných dní od 8:00 do 16:30
eMAIL: podpora@biometric.sk
MOBIL: uvedený po prihlásení do programu - sekcia nápoveda
- Komunikácia so zákazníkmi
- Telefonický hotline
- Vzdialená správa
- Poradenstvo
- Nahlasovanie porúch