Servisná linka

Zákazníkom spoločnosti BIOMETRIC je k dispozícii tím profesionálov a
prepracovaný systém zákazníckej podpory. Súbor služieb zákazníckej podpory
nesie názov SERVIS a svojim držiteľom garantuje automatický prísun
aktualizácií, informácií a služieb odbornej podpory.

stiahnuť (7)

Aktualizácie

V závislosti od typu
produktu a rozsahu zmien

Obdržíte všetky aktualizácie zakúpeného produktu vydané v období od zakúpenia licencie k danému produktu alebo predplatné zákazníckej podpory do konca aktuálneho roka (v rámci verzie/verzií ), resp. Do vydania ďalšieho upgrade. Jednotlivé aktualizácie sú zverejňované v Zákazníckom centre, príp. Vydávané na aktualizačných CD (v závislosti na rozsahu zmien).

Telefonická podpora

V pracovných dňoch od
8.00 do 16.30 hodín

Pracovníci telefonickej podpory sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hodín. V rámci skvalitňovania služieb zákazníkom môžu byť telefonické hovory monitorované.

E-mailová podpora

V závislosti od typu
produktu a rozsahu zmien

Svoje otázky môžete zasielať na e-mail podpora@biometric.sk vyhradený pre zákaznícku podporu. Odpoveď obdržíte obratom alebo najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.

Na e-mailovú adresu uvedenú vo svojom profile v Zákazníckom centre obdržíte všetky vydania elektronického informačného spravodaja.

Rozsah služieb

V závislosti od typu
produktu a rozsahu zmien

Predmetom plnenia nie sú individuálne služby uvedené na tejto stránke v sekcii individuálne služby

Na stiahnutie

Sekcia podpory je určená užívateľom, ktorí si zakúpili ročnú podporu s dvanásť mesačnou možnosťou
aktualizácií. Nájdu tu nové verzie programu a ďalšie súčasti systému, ktoré si môžu stiahnuť a
aktualizovať tak systém na poslednú verziu. Samozrejme je možné nechať si aktualizáciu poslať poštou
na disku CD-ROM.

Niektoré z nižšie uvedených súborov sú zaheslované a ďalej chránené špeciálnym komprimačným
programom. Hesla i potrebný rozbalovací program boli zákazníkom rozposielané e-mailom. Pokiaľ
nemáte pôvodné verzie programov, nebudú Vám nové verzie fungovať – nemá teda cenu SW sťahovať,
ak ho nemáte už kúpený.

Prospekty: Hardvér

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

Prospekty: Hardvér

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

Prospekty: Hardvér

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

iClock580

biometrický terminál, zabudovaný ethernet prevodník

Na stiahnutie

Spoločnosť BIOMETRIC poskytuje užívateľom produktov AttendanceProW kompletnú škálu služieb zákazníckej
podpory, od bezplatných otázok a odpovedí dostupných prostredníctvom internetu cez zákaznícku podporu,
širokú ponuku odborných školení až po individuálne služby. Individuálne služby vychádzajú z individuálnych
potrieb užívateľov a zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré môžu pomôcť naštartovať alebo urýchliť naozaj
efektívne využívanie produktov AttendanceProW
Tieto služby a servisné zásahy poskytuje tím technikov a konzultantov s odbornými znalosťami i praktickými
skúsenosťami v daných oblastiach.
Individuálne služby sa rámcovo delia na konzultačné a servisné práce:
Vďaka okruhu konzultačných služieb sa môžete rýchlo zoznámiť s ovládaním produktov AttendanceProW,
nechať si navrhnúť optimálne spôsoby práce s jednotlivými programami alebo metodiku obehu dokladov vo
vnútri svojej firmy atď. Do tejto kategórie služieb patrí taktiež individuálne alebo firemné zaškolenie užívateľov.
Jedine užívateľ, ktorý vie, čo a ako má urobiť, dokáže priniesť požadovanú efektivitu.

Servisné služby zaistia naštartovanie nového systému, úpravy na mieru vašim požiadavkám a potrebám i opravy
prípadných problémov s údajmi. Zahŕňajú napríklad certifikovanú inštaláciu, importy údajov z iných systémov,
tvorbu špecifických tlačových zostáv alebo iných zákazníckych riešení a pod.

Komu sú tieto služby určené?

Individuálne služby využijú predovšetkým tí zákazníci a užívatelia, ktorí chcú svoje investované
prostriedky rýchlo vrátiť v podobe zvýšenej efektivity práce a ušetreného času.

Základné zaškolenie
jedného užívateľa

Bez znalosti základných vedomostí nebude žiadny užívateľ pracovať efektívne. Preto je vhodné do oblasti získavania vedomostí investovať.

Základné úpravy
tlačových zostáv

Mnoho úprav tlačových zostáv obsiahnutých v programoch AttendanceProW je možné vykonávať pomocou aplikácie vlastné excel reporty.

Základné úpravy
tlačových zostáv

Programy AttendanceProW obsahujú stovky pokročilých funkcií. O všetkých ich efektoch na každodennú prácu nemusia mať užívatelia, ani z radov tých pokročilých, úplný prehľad.

Importy
údajov

Východiskových údajov. Či už sa jedná o
zoznamy zamestnancov, nahodenie oddelení
alebo prístupových kariet, technik BIOMETRIC.

Inštalácia
produktov

Lokálna inštalácia produktov
AttendanceProW je pomerne jednoduchým
úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút
zvládne bežný užívateľ.