Biometric - Dochádzkové systémy

Poskytujeme široké portfólio produktov na kontrolu pohybu a dochádzky Vašich zamestnancov.


Viac o nás

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly dochádzky a prístupu.

 Spracujeme pre vás kompletný projekt systémov, podľa vašich potrieb a cenovú kalkuláciu na mieru.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle

+421 2 210 254 60 klapka 1

alebo vyplňte krátky formulár a naše obchodné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať

Aktuálne projekty

timeline_pre_loader

Slovak Lines, a.s.

DOCHÁDZKA 10.2017

HB Reavis Slovakia a. s.

PRÍSTUP 10.2017

Správa štátnych hmotných rezerv SR

DOCHÁDZKA 10.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

DOCHÁDZKA 10.2017