Poskytujeme široké portfólio produktov na kontrolu pohybu a dochádzky Vašich zamestnancov.


Viac o nás

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly dochádzky a prístupu.

 Spracujeme pre vás kompletný projekt systémov, podľa vašich potrieb a cenovú kalkuláciu na mieru.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle

+421 948 317 784 / 421 903 013 557

alebo vyplňte krátky formulár a naše obchodné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať

Aktuálne projekty

timeline_pre_loader

Mesto Trenčín

PRÍSTUP 08.2017

Scania Slovakia s.r.o.

STRAVA 08.2017

GA Drilling a.s.

PRÍSTUP 08.2017

Nectel spol. s r.o.

DOCHÁDZKA 08.2017