Poskytujeme široké portfólio produktov na kontrolu pohybu a dochádzky Vašich zamestnancov.


Viac o nás

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly dochádzky a prístupu.

 Spracujeme pre vás kompletný projekt systémov, podľa vašich potrieb a cenovú kalkuláciu na mieru.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle

+421 948 317 784 / 421 911 642 000

alebo vyplňte krátky formulár a naše obchodné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať

Aktuálne projekty

timeline_pre_loader

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

DOCHÁDZKA 01.2017

Slovenská správa ciest ZA

DOCHÁDZKA 01.2017

Loomis Czech Republic a.s.

DOCHÁDZKA 01.2017

Nectel spol. s r.o.

DOCHÁDZKA 01.2017