Poskytujeme široké portfólio produktov na kontrolu pohybu a dochádzky Vašich zamestnancov.


Viac o nás

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly dochádzky a prístupu.

 Spracujeme pre vás kompletný projekt systémov, podľa vašich potrieb a cenovú kalkuláciu na mieru.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle

+421 948 317 784 / 421 911 642 000

alebo vyplňte krátky formulár a naše obchodné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať

Aktuálne projekty

timeline_pre_loader

Nemocnica Nove Zámky

DOCHÁDZKA 10.2016

Obec Imeľ

DOCHÁDZKA 09.2016

G.T.S. - Martin, s.r.o.

DOCHÁDZKA 09.2016

IMET, a.s.

DOCHÁDZKA 09.2016