Docházkový systém

Dochádzkový systém AttendanceProW od spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je určený na
evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v
mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na
biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie
dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov
jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú
oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.

Moderný program na evidenciu
dochádzky

 • Každý zamestnanecký záznam môže byť nastavovaný individuálne
 • Podpora monitorovania aktivít
 • Podpora dovoleniek, sviatkov a voľna
 • Denne synchronizované reporty
 • Zaznamenávanie skorších príchodov, skorších odchodov, meškaní a celkového
  odpracovaného času
 • Automatický generuje mesačné dochádzkové reporty
 • Mesačné dochádzkové reporty obsahujú:
 • Presnú dochádzku jednotlivých zamestnancov za mesiac
 • Presnú dochádzku všetkých zamestnancov za mesiac
 • Celkový odpracovaný čas zamestnanca za mesiac
 • Celkové meškanie zamestnanca za mesiac
 • Mesačnú štatistiky dochádzky
 • Eliminuje možnosť podvodu
 • Možnosť zrušenia prístupu stratenej alebo ukradnutej karte za pár sekúnd
 • Povolenie prístupu zamestnancom iba v určitom čase
 • Redukuje pracovný vyťaženie nadriadených
 • Redukuje pracovný vyťaženie nadriadených
 • Výstup vo formáte Microsoft Excel tj. Xls, ktorý umožňuje konverziu na univerzálny formát xlm

BIOMETRIC Dochádzka - Vlastnosti systému

Dochádzkový systém od spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.

Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie
samostatne.

Docházkový systém AttendanceProW
dochadzka
dochadzka
Nastavenie pohyblivej pracovnej doby
Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca
Zoznam zamestnancov
Mesačný report jedného zamestnanca

Vedeli ste?

Obmedzením manipulácie s dochádzkou zamestnancov ušetríte ročne až
10% mzdových nákladov?

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne sledovať dochádzku
zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.

Exporty do mzdových programov

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne preniesť spracovanú dochádzku do
Vášho personálneho a mzdového systému.

Dochádzkový program spolupracuje s týmito mzdovými programami:

 • Athos
 • Amulet
 • BarIS
 • Codex
 • ELLAL Trenčín
 • Garis
 • Helios Orange
 • Human - Časový manažér
 • Optimal
 • Kros Olymp
 • Magma ERP
 • Microsoft Dynamics NAV
 • MRP
 • Noris
 • Cora Geo
 • Datalock W
 • Noris
 • PERM 3
 • ProCeS WISP
 • SAP
 • Softip
 • SOMI
 • Fenix
 • Mars
 • Sunsoft
 • VEMA
 • TeamSoft

Ponúka komplexné
podníkové riešenia
a ERP, vývoj
aplikácií na zákazku