DocháDzkový systém

Dochádzkový systém AttendanceProW od spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je určený na
evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v
mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na
biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie
dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov
jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú
oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.

Moderný program na evidenciu
dochádzky

BIOMETRIC Dochádzka - Vlastnosti systému

Dochádzkový systém od spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.

Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie
samostatne.

Docházkový systém AttendanceProW
dochadzka
dochadzka
Nastavenie pohyblivej pracovnej doby
Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca
Zoznam zamestnancov
Mesačný report jedného zamestnanca

Vedeli ste?

Obmedzením manipulácie s dochádzkou zamestnancov ušetríte ročne až
10% mzdových nákladov?

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne sledovať dochádzku
zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.

Exporty do mzdových programov

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne preniesť spracovanú dochádzku do
Vášho personálneho a mzdového systému.

Dochádzkový program spolupracuje s týmito mzdovými programami:

Ponúka komplexné
podníkové riešenia
a ERP, vývoj
aplikácií na zákazku