Dochádzkový systém – BIOMETRIC

Docházkový systém AttendanceProW

Dochádzkový systém od spoločnosti BIOMETRIC, spol. s r. o. je určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Našim cieľom je automatizované spracovanie údajov zo snímačov a spracovanie dochádzky, zároveň zamedzenie podvodov pri evidencii príchodov a odchodov jednotlivých zamestnancov a s tým súvisiace preplácanie hodín ktoré nie sú oprávnené, čo prináša značnú úsporu v krátkom čase.


Vedeli ste?

Obmedzením manipulácie s dochádzkou zamestnancov ušetríte ročne až 10% mzdových nákladov?

Moderný program na evidenciu dochádzky

Každý zamestnanecký záznam môže byť nastavovaný individuálne
Podpora monitorovania aktivít
Podpora dovoleniek, sviatkov a voľna
Denne synchronizované reporty
Zaznamenávanie skorších príchodov, skorších odchodov, meškaní a celkového odpracovaného času
Automatický generuje mesačné dochádzkové reporty
Mesačné dochádzkové reporty obsahujú:
- Presnú dochádzku jednotlivých zamestnancov za mesiac
- Presnú dochádzku všetkých zamestnancov za mesiac
- Celkový odpracovaný čas zamestnanca za mesiac
- Celkové meškanie zamestnanca za mesiac
- Mesačnú štatistiky dochádzky
Eliminuje možnosť podvodu.
Možnosť zrušenia prístupu stratenej alebo ukradnutej karte za pár sekúnd.
Povolenie prístupu zamestnancom iba v určitom čase.
Redukuje pracovný vyťaženie nadriadených.
Výstup vo formáte Microsoft Excel tj. xls, ktorý umožňuje konverziu na univerzálny formát xlm.
Možnosť zadávania základných ako aj osobných údajov o zamestancoch:
- Denne, mesačné ako aj individuálne reporty

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne sledovať dochádzku zamestnancov.
Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie samostatne.

oddelenie
Obr. 1 - Nastavenie pohyblivej pracovnej doby

Obr. 1 - Nastavenie pohyblivej pracovnej doby

Obr. 2 - Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca

Obr. 2 - Detailný prehlad dochádzky jedného zamestnanca

Obr. 3 - Zoznam zamestnancov

Obr. 3 - Zoznam zamestnancov


Obr. 4 - Mesačný report jedného zamestnanca

Obr. 4 - Mesačný report jedného zamestnanca


BIOMETRIC Dochádzka - Vlastnosti systému

Vlastnosti systému

Evidencia zamestnancov – evidovanie začiatku pracovného pomeru zamestnanca, konca pracovného pomeru zamestnanca, evidovanie RFID identifikátorov.
Pracovné kalendáre – rýchle týždenné či cyklické generovanie zmien, evidovanie sviatkov, vytvorenie viacerých kalendárov pre jednotlivcov alebo skupiny
Zmeny – pružná, pevná, pohyblivá, voľná zmena, generovanie salda, nadčasov, priradenie zmien skupinám i jednotlivcom,
Tlačové výstupy - generovanie rôznych druhov reportov, jednoduchá tvorba vlastných reportov podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.
Dochádzkové čítačky – veľký výber dochádzkových čítačiek od najjednoduchších až po čítačky s veľkým dotykovým displejom.
Prehliadač dochádzky – možnosť zamestnancov sledovať si dochádzku, odpracované hodiny, saldo, možnosť priebežne opravovať chyby v dochádzke

Exporty do mzdových programov

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne preniesť spracovanú dochádzku do Vášho personálneho a mzdového systému.

Dochádzkový program spolupracuje s týmito mzdovými programami:


Athos

Codex

ELLAL Trenčín

Garis


Optimal

Kros Olymp


Microsoft Dynamics NAV

MRP

Noris


PERM 3

ProCeS WISP

SAP

Softip


SOMI

Sunsoft

VEMA


Nenašli ste v zozname svoj mzdový program? Ozvite sa! Vieme sa na mieru prispôsobiť ľubovoľnému mzdovému programu.