Poskytujeme široké portfólio
produktov na kontrolu
pohybu a dochádzky Vašich
zamestnancov.

Zákazníkom spoločnosti BIOMETRIC je k dispozícii tím profesionálov a
prepracovaný systém zákazníckej podpory. Súbor služieb zákazníckej podpory
nesie názov SERVIS a svojim držiteľom garantuje automatický prísun
aktualizácií, informácií a služieb odbornej podpory.

Našim zákazníkom dodávame hodnoty tým, že im poskytujeme
najspoľahlivejšie a najefektivnejšie riešenia v oblasti kontroly
dochádzky a prístupu.

Spoločnosť BIOMETRIC, spol. S r. O. Vznikla v roku 2007. Od svojho
založenia kontinuálne rastie, okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších
stredoeurópskych štátoch. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie
dochádzkových a prístupových systémov, konzultácií ako aj nasadzovanie
zabezpečovacích a kamerových systémov.

Naša spoločnosť BIOMETRIC, spol. S r. o. Od roku 2013 úspešne ponúka svoje služby aj na českom trhu

Na českom trhu si náš systém našiel už množstvo spokojných zákazníkov
čo je taktiež znakom toho že sa sústredíme najmä na kvalitné služby
a spokojnosť zákazníka.

  Uvedomujem si, že hlavnou zárukou kvalitných
služieb sú kvalitní ľudia. Našim zamestnancom
poskytujem priestor pre ich odborný rast
a snažím sa im vytvoriť príjemné a tvorivé
prostredie pre ich prácu. 

Ing. Vladimír Galajda – Konateľ spoločnosti

Partnerský program

Partnerský program spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je otvorený obchodným spoločnostiam a živnostníkom, ktorí chcú využívať výhody jednoduchého prístupu k najnovším a vysokokvalitným hi-tech a hi-style produktom a službám. Je zameraný na poskytovanie najvyššej možnej technickej, marketingovej a servisnej podpory distribútorom a dealerom dochádzkových a prístupových systémov.

Naša spoločnosť sa primárne orientuje na predajný dílerský kanál ako rozhodujúci pre ďalší úspech na trhu. Zameriavame sa na vytvorenie silnej skupiny partnerov, ktorým ponúkame marketingové programy a obojstranne výhodné podmienky pre dosiahnutie maximálneho ekonomického rastu a ziskovosti. Prostredníctvom nášho programu vytvárame pre našich partnerov podmienky pre kvalitné poskytovanie služieb pre koncových užívateľov. Náš program je postavený na flexibilnej báze a má tendenciu aktualizácie do budúcnosti tak, aby bol v každom momente pripravený reflektovať na vývoj trhu. Vďaka jeho pružnosti si môže každý z našich zmluvných partnerov upraviť spôsob akým sa bude na partnerskom programe podieľať pri dodržaní základných zmluvných dojednaní.

Na základe našej úzkej a exkluzívnej spolupráce s poprednými svetovými výrobcami dokážeme našim partnerom zabezpečiť maximálnu mieru podpory pri distribúcii HI-Tech produktov. Na báze obchodno-marketingového know-how partnerskej organizácie ZK Software ako aj všetkých združených výrobcov sme pripravili pre východoeurópsky trh atraktívnu formu spolupráce pre našich potenciálnych partnerov, dealerov a distribútorov.

Naším partnerom poskytujeme
veľkoobchodné zľavy.
Tešíme sa na úspešnú spoluprácu!

ponuka práce - posilnite naše rady

Hľadáme ludí na pozíciu obchodníkov

AK PREUKÁŽETE SCHOPNOSTI, MÔŽETE MAŤ PRÍJEM, O KTOROM VÄČŠINA NA TOMTO POSTE LEN SNÍVA.
NAJLEPŠÍ ZÍSKAJÚ TRVALÝ PRACOVNÝ POMER A EXTRÉMNE OHODNOTENIE.
U NÁS NEPODPORUJEME LAJDÁCTVO, VŠETKO SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ.

PLAT VIAZANÝ NA VÝKON – PROVÍZNY SYSTÉM.

NÁPLŇ PRÁCE:
– predaj dochádzkových a prístupových systémov založených na technológii odtlačkov prstov a bezkontaktných kariet – veľkoobchod
– vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov
– zabezpečovanie obchodných zákaziek
– starostlivosť o zákazníkov
– rozvíjanie postavenia na trhu

PLATOVÉ PODMIENKY:
– odmeňovanie podľa výsledkov práce
– motivujúce osobné ohodnotenie podľa dosiahnutých výsledkov

TERMÍN NÁSTUPU:
– ihneď

VÝHODY:
– práca v stabilnej spoločnosti
– progresívne odmeňovanie
– možnosť získania bohatých obchodných skúseností
– možnosť sebarealizácie
– zodpovedná a zaujímavá, samostatná práca

Záujemci zasielajte profesné životopisy na biometric@biometric.sk

Spôsobilosť a certifikáty

Naša spoločnosť má samozrejme licenciu na vykonávanie technickej služby
podľa §7 ods. 1. Zákona číslo 473/2005 Z. Z o súkromnej bezpečnosti na
vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu
zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.

Všetky zariadenia majú vydané CE certifikáty platné pre celú Európsku úniu
a aj FCC certifikáty.

Certifikáty k jednotlivým
zariadeniam si môžete stiahnúť tu.

Recyklácia elektroodpadu

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri

Dňom 13.8.2005 vstupuje v účinnosť zákon o odpadoch č. 223/2001Zb., ktorý ukladá výrobcom, respektíve dovozcom elektrických a elektronických, zariadení radu nových povinností. Zákon stanovuje pravidlá pre predchádzanie vzniku odpadov a pre nakladanie s nimi, pri dodržiavaní ochrany životného prostredia, ochrany zdravia človeka a trvale udržateľného rozvoja.

Medzi základnými povinnosťami výrobcov a dovozcov je zaistenie spätného odberu výrobkov, respektíve oddeleného zberu, jeho spracovania a ďalšieho materiálového využitia. Súčasne zákon ukladá výrobcom navrhovať a vyrábať výrobky tak, aby sa v budúcnosti uľahčila ich demontáž a ďalšie materiálové využitie. Spoločnosť BIOMETRIC, spol. S r. O. Tieto povinnosti rieši zapojením sa do kolektívneho systému SEWA. Zákon umožňuje výrobcom kryť finančné náklady preukázateľne vynaložené na povinný zber a likvidáciu elektrozariadení navýšením ceny u výrobkov uvedených na trh po dni 13.8.2005 ( ďalej len recyklačný poplatok), cena výrobku je navýšená o čiastku odpovedajúcej hodnote recyklačného poplatku (tzv. Neviditeľný poplatok). Výška recyklačného poplatku pre jednotlivé kategórie elektrozariadení a spôsob, akým bude recyklačný poplatok vyberaný, sú známe a uverejnené na internetovej stránke spoločností, ktoré prevádzkujú kolektívny zber.

Na základe dohody s odberateľmi spoločnosť BIOMETRIC, spol. S r. O. Zabezpečí bezplatný spätný odber elektrozariadení. Výrobky spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Odovzdávané v systéme spätného odberu musia obsahovať všetky hlavné komponenty a agregáty a nesmú byť poškodené tak, aby predstavovali zdravotné riziká.