Zabezpečovací systém – BIOMETRIC

Zabezpečovací systém

V poslednom období stále stúpa počet krádeží zavinených vlúpaním do objektov. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť systémom el. zabezpečovacej signalizácie (EZS), ako pri výstavbe nových objektov, tak aj v existujúcich priestoroch. Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní. Skladá sa z rôznych komponentov. Ústredňa, ovládací panel, infrapasívne pohybové snímače, snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, PANIC a rôzne iné. Výstupné zariadenia môžu byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory na prenos informácií na SRP stredisko registrovania poplachov SBS služby alebo polície.