Zabezpečovací systém

V poslednom období stále stúpa počet krádeží zavinených vlúpaním do objektov. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť systémom el. zabezpečovacej signalizácie (EZS), ako pri výstavbe nových objektov,
tak aj v existujúcich priestoroch.

Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu,
k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní. Skladá sa z rôznych komponentov. Ústredňa, ovládací panel,
infrapasívne pohybové snímače, snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, PANIC a rôzne iné.

Výstupné zariadenia môžu byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory
na prenos informácií na SRP stredisko registrovania poplachov SBS služby alebo polície.

Moderný program na integraciu zabezpecovacieho systému

Ukážky programu

zabezpečovací systém
zabezpečovací systém2
zabezpečovací systém3
zabezpečovací systém4

Vedeli ste?

Riziko vykradnutia firemných priestorov bez zabezpečovacieho systému je až o 80% vyššie.