Automatické rozpoznávanie ŠPZ

Riešenie je určené pre aplikácie, kde je vyžadovaná automatizácia prejazdov na základe rozpoznaných evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Kamerou zosnímané EČV je konvertované do textových znakov, ktoré je následne možné importovať do aplikácií ako sú parkovacie, návštevné, prístupové, sledovacie, diaľničné systémy a podobne.

Črty systému

BIOMETRIC VOZIDLA - Vlastnosti systému

Základom systému je vyhľadanie evidenčného čísla vozidla (EČV) v zábere kamery, jeho zosnímanie a následná konverzia do textovej podoby. Takto získané EČV v textovej podobe je možné potom zapísať do datábázy a porovnávať s ostatnými záznamami. Celý systém je obsluhovaný prostredníctvom návštevného systému v dvoch na sebe nezávislých režimoch:

  • Automatický bezobslužný prejazd vozidiel, ktorých EČV je už zapísané v databáze systému (parkoviská, vjazdy rezidenčných vozidiel). Tento režim je vhodný pre kontrolované viacnásobné prejazdy vozidiel
  • Poloautomatický obslužný prejazd vozidla na základe zadaného EČV do systému obsluhou v čase príjazdu vozidla (zásobovacie vozidlá do firiem, návštevné vozidlá). Tento režim je vhodný na kontrolované jednorazové prejazdy vozidiel.

 

 

Ukážky programu

spz1
spz2
spz3
spz4

Vedeli ste?

Doplnením čítačky dokladov do systému eliminujete chybovosť záznamov až o 90% ?