Kamerový systém

Návrh a implementáciu kamerových systémov realizujeme najčastejšie po konzultácii so zákazníkom,
pretože je potrebné vedieť, na čo má byť samostatný systém CCTV použitý. Pred samotnou ponukou
a realizáciou je potrebné poznať objekt z hľadiska svetelných podmienok, snímanej plochy,
kvality záznamu atď. Na základe týchto skutočností môžeme vykonať kamerové skúšky
priamo na mieste s vybranými kamerami a objektívmi a následnú realizáciu.

Z pohľadu použitej technológie poznáme kamerový systém analógový ktorý využíva klasické prvky ako analogové kamery, koaxiálny kábel a podobne. Takýto systém sa štandardne považuje za lacnejší avšak s nižšou kvalitou obrazu oproti systému IP. Tento využíva kamery ako sieťové prvky a vybudovanú sieťovú infraštruktúru
pre prenos obrazu po sieti.

V danom systéme sa vždy jedná o výrazne vyššiu kvalitu obrazu za cenu mierne
zvýšených obstarávacích nákladov.

Vlastností integrácie kamerového systému do AttendanceProW

Ukážky programu

kamerovy-system1
kamerovy-system2
kamerovy-system3
kamerovy-system4

Vedeli ste?

V našom systéme AttendanceProW je možné spojiť všetky systémy dokopy čím je možné dosiahnúť komplexnú integráciu všetkých systémov potrebných pre dokonalý monitoring firemných priestorov.