Kamerový systém – BIOMETRIC

Kamerový systém

Návrh a implementáciu kamerových systémov realizujeme najčastejšie po konzultácii so zákazníkom, pretože je potrebné vedieť, na čo má byť samostatný systém CCTV použitý. Pred samotnou ponukou a realizáciou je potrebné poznať objekt z hľadiska svetelných podmienok, snímanej plochy, kvality záznamu atď. Na základe týchto skutočností môžeme vykonať kamerové skúšky priamo na mieste s vybranými kamerami a objektívmi a následnú realizáciu.

Z pohľadu použitej technológie poznáme kamerový systém analógový ktorý využíva klasické prvy ako kamery, koaxiálny kábel a podobne. Takýto systém sa štandardne považuje za lacnejší avšak s nižšou kvalitou obrazu oproti systému IP. Tento využíva kamery ako sieťové prvy a vybudovanú sieťovú infraštruktúru pre prenos obrazu po sieti.

V danom systéme sa vždy jedná o výrazne vyššiu kvalitu obrazu za cenu mierne zvýšených obstarávacích nákladov.