Systémy na monitoring teploty ľudského tela

Uvedomujeme si, že v aktuálnej situácií je pre každého zamestnávateľa dôležité zabezpečiť plynulú prevádzku. K tomu je nutné identifikovať osoby, ktoré nespĺňajú hygienické požiadavky zamestnávateľa napríklad požiadavka na nosenie rúška alebo  zvýšená teplota.
 
Z uvedeného dôvodu prinášame niekoľko riešení, ktoré môžu zamestnávateľom výrazne uľahčiť manažment týchto požiadaviek.

VlASTNOSTI RIEŠENÍ MONITORINGU TEPLOTY

V prípade priestorov kde sú osoby registrované v systéme je ideálne kombinovať systém so zamedzením prístupu tj. s turniketmi a zariadením na meranie teploty V5 TD alebo Proface X TD.

Týmto je zabezpečená kontrola teploty zamestnanca pred vpustením do firemných priestorov, prípadne samotná detekcia rúška.

 

V prípade priestorov kde prichádza k hromadnému pohybu osob je možné toto vykonávať prostredníctvom termálnych kamier ZK-T1 prípadne prostredníctvom detektorov kovov s meraním teploty ľudského tela DR-TD

Vedeli ste?

Nami ponúkané riešenia merania teploty ľudského tela majú priaznivú cenu a zároveň mimoriadne nízku odchýlku merania a to iba 0,3 stupňa Celzia?