Evidencia výrobných operácií

Systém evidencie výroby poskytuje podrobný prehľad o odpracovanej dobe zamestnancov na vybraných linkách, úsekoch alebo zákazkách.
Informačný systém na evidenciu výroby

Inteligentné plánovanie, evidencia a kontrola

Systém evidencie výroby poskytuje podrobný prehľad o odpracovanom čase a výsledkoch pracovného procesu. Prináša tak možnosť efektívneho plánovania výroby, práce na konkrétnych projektoch a následnú kontrolu stanovených cieľov.
Podrobná evidencia jednotlivých zákaziek a projektov
Kontrola stavu a plánovanie práce na konkrétnych zákazkách
Prepojenie s dochádzkovým systémom a agendou zamestnancov
Export dát do informačných systémov a jednoduché vyhodnotenie
Identifikácia pracovníka kartou alebo odtlačkom prsta

Zákazky a výkazy prác pod kontrolou

Evidencia výroby umožňuje vytvoriť podrobné zoznamy zákaziek a projektov, ktoré sa dajú rozdeliť na konkrétne činností s prideleným zoznamom zamestnancov. V prehľade operácií následne kontrolujete stavy jednotlivých zamestnancov, ako odpracovaný čas, počet chybných výrobkov a ďalšie údaje.

Prostredníctvom evidencie výrobných operácií si viete podrobne naplánovať prácu na projekte, stanoviť potrebný časový harmonogram a pracovnú silu. K dispozícii máte priebežné prehľady o stave plnenia a podklady potrebné pre plánovanie ďalších prác, fakturáciu, či mzdy.
Evidencia výroby - ukážka

Výhody a vlastnosti systému

PODROBNÝ PREHĽAD O ZÁKAZKÁCH | EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE A KONTROLA
Sledovanie odpracovanej doby na zákazkách
Informácie o trvaní jednotlivých pracovných operácií
Prehľad o potrebnej pracovnej sile a nákladoch
Lepšie plánovanie práce na konkrétnych projektoch
Kontrola nákladov vynaložených na danú prácu
Kontrola priebežného stavu prác na zákázke
Evidencia prostredníctvom terminálu na prevádzke
Rýchla identifikácia zákazky čipom alebo biometricky
Jednoduché prepojenie na dochádzkový systém

Prepojenie s dochádzkou a mzdovým systémom

Prepojte evidenciu výrobných operácií s dochádzkovým systémom Biometric a získajte širší prehľad o cene práce za projekt alebo nutnom personálnom obsadení. Samozrejmosťou je automatické ukončenie pracovných operácií pri odchode zamestnanca.
Systém evidencie výrobných operácií

Využite teraz možnosť vyskúšať 
 systém od Biometric zadarmo

Naše systémy už využíva viac ako 1300 spokojných zákazníkov na celom Slovensku. 
Vyskúšajte DEMO verziu nášho dochádzkového systému a presvedčte sa sami o všetkých 
jeho výhodách. Radi vám navrhneme riešenie na mieru.

Napíšte nám

Chcete vedieť viac?

Chcete vedieť viac o našich službách alebo produktoch? Zanechajte nám odkaz a radi vám zodpovieme vaše otázky, či vypracujeme cenovú ponuku.
Kontaktovať nás môžete aj tu:

+421 221 025 460
obchod@biometric.sk
Napíšte nám

Odporúčané produkty


ICLOCK999

Vyberte si najlepšie riešenie na evidenciu a správu dochádzky. Systémy Biometric sme sami navrhli a vylepšili podľa potrieb našich zákazníkov.

TURNIKET TS7000

Zabezpečenie vstupov modernou technikou, ktorá vám poskytne možnosť absolútneho prehľadu a kontroly o všetkých prístupoch a pohyboch v priestoroch vašej firmy.

IFACEG4

Vyberte si najlepšie riešenie na evidenciu a správu dochádzky. Systémy Biometric sme sami navrhli a vylepšili podľa potrieb našich zákazníkov.

KIOSK

Komplexné riešenie stravovacieho systému vo Vašom podniku poskytuje veľmi flexibilné, moderné a jednoduché objednávanie stravy

OT5000 V8

Riešenie na kontrolu výkonu a pohybu strážnej služby poskytuje možnosť rýchlej reakcie zamestnanca v prípade nezrovnalostí, a zároveň efektívnejšie plánovanie ich práce.

TURNIKET TS8000

Zabezpečenie vstupov modernou technikou, ktorá vám poskytne možnosť absolútneho prehľadu a kontroly o všetkých prístupoch a pohyboch v priestoroch vašej firmy.

SF1099

Komplexné riešenie stravovacieho systému vo Vašom podniku poskytuje veľmi flexibilné, moderné a jednoduché objednávanie stravy

TURNIKET TS6000

Zabezpečenie vstupov modernou technikou, ktorá vám poskytne možnosť absolútneho prehľadu a kontroly o všetkých prístupoch a pohyboch v priestoroch vašej firmy.

QR5000

Zabezpečenie vstupov modernou technikou, ktorá vám poskytne možnosť absolútneho prehľadu a kontroly o všetkých prístupoch a pohyboch v priestoroch vašej firmy.
Vašu firmu vnímame ako celok, navrhneme Vám a pripravíme komplexné riešenia pre optimalizáciu pracovných procesov, evidenciu zamestnancov, či kontrolu pohybu a zabezpečenie priestorov firmy. Prostredníctvom nami navrhnutých a vyvinutých inovatívnych systémov zefektívnime podnikanie v rôznych oblastiach.
BIOMETRIC, spol. s r.o.
Rovniankova 2, 851 02 Bratislava
IČO: 43 874 801
DIČ: 2022498731
IČ DPH: SK2022498731
© 2023 BIOMETRIC, spol. s r.o.
crossmenu