Systém evidencie výrobných operácií – BIOMETRIC

Systém evidencie výrobných operácií

Systém slúži na evidenciu odpracovanej doby jednotlivých zamestnancov na jednotlivých zákazkách. Prostredníctvom systému sa sleduje odpracovaná doba na jednotlivých výrobkoch, zákazkách. Displej terminálu umožňuje zobrazovať priamo názvy alebo čísla zákaziek. V prípade, že je systém prepojený s dochádzkovým systémom, je samozrejmosťou automatické ukončenie operácií pri odchode zamestnanca z práce.

Výhody systému

Evidencia výrobných operácií je efektívny nástroj s rýchlym spracovaním dát, aktuálnymi prehľadmi o počte odpracovaných hodín a možnosťou exportu dát do informačných systémov pre riadenie výroby. Vyhodnotenie časových dát zo snímačov vykonáva softwarový modul evidencie výrobných operácií (EVO).

Sledovanie odpracovanej doby na zákazkách a jednotlivých výrobných operáciách
Evidencia pomocou terminálov rozmiestnených v prevádzkach
Identifikácia osôb kartou alebo odtlačkom prstu
Identifikácia zákazky čipom alebo odtlačkom prstu
Možnosť výberu zákazky na displeji terminálu
Kombinácia s evidenciou dochádzky
Evidencia v hodinách a dňoch
Neobmedzený počet zákaziek zadaných v systéme
Možnosť voľby zákazky aj na dochádzkovom termináli
Nastavenie časovej platnosti zákazky od-do
Prehľad stavu zákaziek v reálnom čase
Možnosť tvorby prehľadových zostáv
Export dát do informačných systémov

Definovanie jednotlivých zoznamov

Prostredníctvom jednotlivých zoznamov je možné definovať činnosti ktoré budú zamestnanca vykonávať ako brúsenie, zváranie, lakovanie a podobne.
Ďalej je možné vytvárať zoznamy zákaziek, výrobkov a vykonávať pridelenia výrobkov na zákazky prípadne prideľovanie zamestnancov na jednotlivé zákazky prípadne jednotlivé výrobky.Prehľad operácií

Prehľad operácií slúži na zobrazenie stavov za jednotlivých zamestnancov, sumárne strávený čas, počet chybných výrobkov a iné údaje.