Vydaná nová verzia AttendanceProW

Vydali sme novú verziu programu AttendanceProW, release 3.6.01 ktorá prináša následovné novinky a zmeny

VERZIA 3.6.01 (Vydané 29.3.2021)

Všeobecne

 • Report narodenín zamestnancov
 • Automatické zálohovanie cez APWservice
 • Prepoj s informačným systémom Valet

Web rozhranie systém

 • Podpora PWA, možnosť nainštalovať ako aplikáciu
 • Pri vkladaní záznamu možnosť nasimulovať vloženie terminálom
 • Vynútenie zmeny hesla pri prvom prihlásení pre zamestnancov

Dochádzkový systém

 • Možnosť vypnúť automatickú aktualizáciu sviatkov
 • Export do PAM K+S mzdy
 • Podpora Home Office, možnosť filtrovať v prehľade prítomností
 • Možnosť nastaviť zamestnancovy formu príspevku na stravu: Stravný lístok, Finančný príspevok a Jedáleň
 • Evidencia poslednej zmeny formy príspevku
 • Hromadné preplatenie nadčasov a zostatok preniesť do nasledujúceho mesiaca
 • Možnosť nastaviť výšku dochádzkového bonusu v percentách pre každého zamestnanca osobitne

Stravovací systém

 • Definícia skupín jedál ako vegetariánske, VIP a priradenie zamestnancov do skupín, zobrazujovanie sa len relevantné jedlá v objednávke
 • Automatické predobjednanie jedla pre stravníkov evidovaných v skupinách
 • Jazykové mutácie jedálneho lístku
 • Týždenný jedány lístok vo WEB rozhraní
 • Zobrazovanie alergií odberateľa stravy na výdajovom terminály
 • Semafór pre výdajový terminál, pri pripravenosti obsluhy svieti zelená, pri zaneprázdnenosti červená
 • Mazanie konkrétneho jedla z jedálneho lístka, sledovanie či nie je už objednané

Evidencia výroby

 • Automatické zaokrúhľovanie výrobných operácií na 30 minút s presunom zaokrúhleného času na ďaľšiu operáciu
 • Automatické odrátavanie obednej prestávky z výrobnej operácie
 • Extra výstup so sumárom operácií za deň
 • Rátanie straty za deň, rozdiel medzi odpracovaným časom a časom stráveným na operáciach
 • Automatické ukončenie bežiacej operácie začatím novej
 • Ocenenie operácií na konkrétnych výrobkoch
 • Výkonový hárok zamestnanca
 • Prehľad vyrobené výrobky s kalkuláciou ceny
 • Možnosť operáciu rovno zapísať aj s množstvom kusov
 • Zamestnanec vidí jeho vyrobený výkon za deň
 • Import cien operácií na výrobky a automatické vytvorenie výrobkov z importu

Zariadenia

 • Podpora časových zón pre SCR100
 • Podpora globálneho antipassbacku pre Push kontoléry
 • Emailová notifikácia pri zvýšenej teplote
 • Podpora dvoch kariet pre kompatibilné zariadenia s čítačkou DualCard

Upozornenie: Aktualizácia verzie je prístupná len pre užívateľov, ktorí majú uhradenú službu SERVIS pre daný produkt.

Recommended Posts