Vydaná nová verzia AttendanceProW JESEN 2021

Vydali sme novú verziu programu AttendanceProW, release 3.6.01 ktorá prináša následovné novinky a zmeny

VERZIA 3.7.02 (Vydané 20.9.2021)


Všeobecne
· Vydaná Cloud verzia Attendance Pro

Web rozhranie systém
· Vynútená zmena hesla pri prvom prihlásení alebo zmene hesla administrátorom
· Automatické odoslanie linku emailom pri podaní žiadosti na jej spracovanie nadriadenému

Dochádzkový systém
· Prepoj so systémom Valet
· Export do IS SAMO (Trimel Software)
· Rozšírené nastavenia pohotovostí
· Home office – možnosť nastaviť obmedzenie pracovať na home office podľa zmien

Prístupový systém
· Pridaný Režim prevádzky (Základ, OTP, Kompletne zaočkovaný) a aplikácia na vybrané prístupové zariadenia. Zamestnancom je možné nahrávať stav očkovania, testovania.
· Nové políčko PIN v detajle zamestanaca. Pomocou PIN sa dá prihlásiť na prístupové zariadenia ak majú pripojenú klávesnicu.

Stravovací systém
· Nový modul cenové hladiny
· Modul hodnotenia stravy stravníkmi

Evidencia výroby
· Zadávanie počtu vyrobených kusov cez Web
· Mazanie chybne zadaných operácií cez Web

Zariadenia
· Časové zóny pre PUSH zariadnia
· Overovanie dlaňou pre vybrané zariadenia

Upozornenie: Aktualizácia verzie je prístupná len pre užívateľov, ktorí majú uhradenú službu SERVIS pre daný produkt.

Recommended Posts