Stravovací systém LITE – BIOMETRIC

Stravovací systém LITE

Stravovací systém spravuje objednávanie a výdaj stravy, jedálne lístky. Úlohou stravovacieho systému je zefektívnenie práce v jedálni spojenú s objednávaním a výdajom stravy. Systém Vám umožní okamžitý prehľad o objednaných a vydaných jedlách.

Pozostáva z dvoch častí:
- Objednanie stravy
- Výdaj stravy
Pri objednaní stravy sa jedlo objednáva na špeciálne upravených terminálov respektíve prostredníctvom webového rozhrania. Užívateľ si priložením čipovej karty otvorí svoje konto a vyberie si požadované jedlo. čítacích jednotkách, alebo na intranetovej stránke. Stravu možno objednať na 30 dní dopredu a na každý deň môže byť ponuka až 5 jedál.

Výdaj objednaných jedál prebieha pri výdajnom terminále. Po priložení identifikačnej karty k čítacej jednotke sa na displeji pre obsluhu zobrazí názov objednaného jedla.

Ukážky programu Stravovací systém BIOMETRIC: