Prípadová štúdia prístupový systém

Ochrana a zabezpečenie objektu mediálnej spoločnosti prístupovým, kamerovým, zabezpečovacím systémom Biometric.

Poslanie (motivácia)

Jedná mediálna spoločnosť má veľký areál na Kolibe kde sa pohybuje množstvo ľudí, či už zamestnancov, spolupracovníkov, návštevníkov a pod. Doteraz nemali možnosť mať dokonalý prehľad o pohybe jednotlivých ľudí v areály a tým pádom sa aj návšteva mohla dostať tam, kam by nemala. Preto si vybrali nás, aby sme im tento areál zabezpečili, ochránili a monitorovali pohyb ľudí pomocou našich moderných systémov, ktoré v rámci riešenia ponúkame. Momentálne vďaka nášmu riešeniu majú dokonalý prehľad o ľuďoch v areály, majú zabezpečené vstupy pomocou turniketov, elektronických zámkov a kamier. V softvéry Attendance PRO W majú možnosť vytvárať zóny do ktorých si môžu definovať prístup pre konkrétnych ľudí, skupín ľudí, oddelení atď. Týmto zónam resp. ľuďom vedia prideliť práva pre možnosť pohybu v areály.

Čo bolo ešte motiváciou zákazníka k zavedeniu takýchto systémov?
Bola to možnosť registrovať a hlásiť každý pohyb a zároveň aj pokus o nedovolený pohyb v zónach pomocou kamerových záznamov (pop up okien) a notifikácií online. K tomu im momentálne slúži monitorovacie centrum, ktoré online upozorní SBS pomocou týchto pop up okien a notifikácií a to všetko na jednom mieste v softvéry Attendance PRO W.

Riešenie

Vstupy do budovy sú zabezpečené obojstranne RFID čítačkami a elektronickým zámkom, ktorý je možné ovládať prístupovými kartami, alebo aj softvérovo s Attendance PRO W tzn., že obsluha vrátnice môže otvoriť dvere (napr. v prípade zabudnutej karty) cez monitorovacie centrum, samozrejme ak má k tomu pridelené práva. Každé dvere sú zároveň monitorované a teda presne je možné na základe pridelenej karty monitorovať vstup aj výstup cez tieto dvere na ktorých bola karta použitá. Tento proces riadi kontroler C3-200 a informuje o tom monitorovacie centrum v Attendance PRO W, takže SBS pracovník vidí v monitorovacom centre kto a kedy dverami prešiel. Okrem tejto informácie je aj vytvorený kamerový záznam, keďže na každom vstupe je dome kamera 5Mpix, alebo tubusová kamera 5Mpix.  Kamery sú po ethernet sieti spravované 64 kanálovým NVR, kde sa ukladajú záznamy a zároveň sú zobrazované pomocou pop up okien v monitorovacom centre a na obrazovke na hlavnom vstupe budovy. Tieto kamery okrem toho, že vytvárajú a ukladajú záznam toho čo sa v danej zóne deje tak reagujú aj na alarmové stavy formou už spomínaných pop up okien a upozorňujú tak obsluhu na možné nepovolené „pokusy“ o vstup.

Druhý level monitorovania a zabezpečenia vchodov do budovy sú turnikety, ktoré sa nachádzajú za vstupnými dverami v budove a teda každá osoba, ktorá sa chce do budovy a do kancelárskych priestorov dostať musí prejsť aj cez turniket. V tomto prípade sú takto zabezpečené dva tzv. „hlavné“ vchody a to hlavný vchod recepcia a zadný vchod. Okrem týchto „hlavných vchodov sa turniket nachádza aj za vstupnými dverami tzv. nákladného vchodu.

Na recepcii (hlavný vchod) sa nachádza nerezový turniket KD05 s otváracími sklami so šírkou prechodu 80 cm a s dvomi prechodmi cez ktoré je možné prechádzať obojsmerne. Súčasťou turniketu sú aj štyri integrované RFID čítačky, ktoré snímajú prístupové karty a zabezpečujú otvorenie sklenených dvierok v danom smere prechodu.

Takýto model bol vybraný do tohto priestoru hlavne na základe veľkého počtu pohybu ľudí a aj na základe dizajnovej stránky, pretože sa hodí do koncepcie tejto vrátnice. Cez turniket prechádzajú aj návštevy po pridelení karty vrátnikom na základe OP (občiansky preukaz) a tým je zabezpečený a monitorovaný ich vstup a pohyb v budove. Okrem možnosti otvorenia prechodu cez turniket pomocou priloženej karty sa dá turniket otvoriť aj cez ovládací panel na vrátnici a to sa využíva hlavne v prípade prechodu viacerých osôb naraz, alebo aj ako emergency tlačidlo. Turniket je ovládaný push kontrolerom C3-400.

Zadný vchod je riešený nerezovým trnovým turniketom BOW-01 s jedným trnom obojsmerným cez ktorý sa dá prechádzať oboma smermi po priložení karty k RFID čítačke na vstupe a na výstupe. Tento turniket je takisto riadený Push kontrolerom C3-200.

Tretí turniket sa nachádza na medziposchodí kde je zabezpečený prechod z bočného vchodu tzv. „nákladového vchodu“ a slúži na možnosť prechodu na poschodie. Tu bol umiestnený nerezový trnový turniket BOW-02 s dvoma otočnými trnmi kde sú oba trny prechodné obojsmerne. Turniket je osadený štyrmi RFID čítačkami na oboch stranách pre vstup aj výstup a po priložení karty sa trn pretočí smerom, ktorým ukazuje smerová šípka. Čo je však dôležité na celom riešení s turniketmi je tzv. globálny antipassback, ktorý zabezpečí to, že musí zamestnanec resp. osoba, ktorá vošla dnu cez turniket, tak musí cez turniket budovu aj opustiť. Druhá vlastnosť tohto antipassbacku je, že nemôže tá istá karta „vojsť“ cez turniket ak je stále registrovaná, že sa nachádza vo vnútri areálu, takže tým sa dá zabezpečiť aby si nemohli viaceré osoby kartu podávať a tým pádom na jednu kartu vchádzať viaceré osoby.

Výsledok

Mediálna spoločnosť získala ľahko rozšíriteľný a užívateľský príjemný prístupový a zabezpečovací systém, ktorým si naplnili svoje očakávania a zabezpečili objekt pred neoprávneným vstupom osôb a takisto získali možnosť monitoringu osôb v objekte. Výhodou tohto systému je aj jej prístupnosť vzdialene v tomto prípade cez VPN tunel a možnosť tak ho spravovať aj mimo pracoviska.