Servisná linka – BIOMETRIC

Servisná linka

Zákazníkom spoločnosti BIOMETRIC je k dispozícii tím profesionálov a prepracovaný systém zákazníckej podpory. Súbor služieb zákazníckej podpory nesie názov SERVIS a svojim držiteľom garantuje automatický prísun aktualizácií, informácií a služieb odbornej podpory.

Aktualizácie

V závislosti od typu produktu a rozsahu zmien

Obdržíte všetky aktualizácie zakúpeného produktu vydané v období od zakúpenia licencie k danému produktu alebo predplatné zákazníckej podpory do konca roka 2016 (v rámci verzie/verzií roka 2016), resp. do vydania ďalšieho upgrade. Jednotlivé aktualizácie sú zverejňované v Zákazníckom centre, príp. vydávané na aktualizačných CD (v závislosti na rozsahu zmien).

Telefonická podpora

V pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hodín

Pracovníci telefonickej podpory sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hodín. V rámci skvalitňovania služieb zákazníkom môžu byť telefonické hovory monitorované.

E-mailová podpora

V závislosti od typu produktu a rozsahu zmien

Svoje otázky môžete zasielať na e-mail podpora@biometric.sk vyhradený pre zákaznícku podporu. Odpoveď obdržíte obratom alebo najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.

E-mailový spravodaj

Predpokladáme nepravidelné vydávanie zhruba raz mesačne.

Na e-mailovú adresu uvedenú vo svojom profile v Zákazníckom centre obdržíte všetky vydania elektronického informačného spravodaja.

Rozsah služieb

V závislosti od typu produktu a rozsahu zmien

Predmetom plnenia nie sú individuálne služby uvedené na https://www.biometric.sk/invividualne-sluzby.