Inštalácia produktov – BIOMETRIC

Inštalácia produktov

Lokálna inštalácia produktov AttendanceProW je pomerne jednoduchým úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút zvládne bežný užívateľ sám a bez potreby zvláštnych odborných znalostí v obore informačných technológií. V prípade ak zákazník požaduje inštaláciu a konfiguráciu od nás, je možné toto vykonať v cene 9,9€ bez dph za každých 15 začatých minút.