Individuálne služby – BIOMETRIC

Individuálne služby

Spoločnosť BIOMETRIC poskytuje užívateľom produktov AttendanceProW kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory, od bezplatných otázok a odpovedí dostupných prostredníctvom internetu cez zákaznícku podporu, širokú ponuku odborných školení až po individuálne služby. Individuálne služby vychádzajú z individuálnych potrieb užívateľov a zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré môžu pomôcť naštartovať alebo urýchliť naozaj efektívne využívanie produktov AttendanceProW
Tieto služby a servisné zásahy poskytuje tím technikov a konzultantov s odbornými znalosťami i praktickými skúsenosťami v daných oblastiach.
Individuálne služby sa rámcovo delia na konzultačné a servisné práce:

Vďaka okruhu konzultačných služieb sa môžete rýchlo zoznámiť s ovládaním produktov AttendanceProW, nechať si navrhnúť optimálne spôsoby práce s jednotlivými programami alebo metodiku obehu dokladov vo vnútri svojej firmy atď. Do tejto kategórie služieb patrí taktiež individuálne alebo firemné zaškolenie užívateľov. Jedine užívateľ, ktorý vie, čo a ako má urobiť, dokáže priniesť požadovanú efektivitu.

Servisné služby zaistia naštartovanie nového systému, úpravy na mieru vašim požiadavkám a potrebám i opravy prípadných problémov s údajmi. Zahŕňajú napríklad certifikovanú inštaláciu, importy údajov z iných systémov, tvorbu špecifických tlačových zostáv alebo iných zákazníckych riešení a pod.

Komu sú tieto služby určené?

Individuálne služby využijú predovšetkým tí zákazníci a užívatelia, ktorí chcú svoje investované prostriedky rýchlo vrátiť v podobe zvýšenej efektivity práce a ušetreného času.

  • potrebujú kvalitne nainštalovať sieťovú aplikáciu a neriešiť potom potiaže spôsobené nesprávnou inštaláciou
  • potrebujú rýchlo zaučiť užívateľov, aby svoj pracovný čas trávili svojou hlavnou činnosťou a nie tápaním a učením metódou pokus-omyl
  • potrebujú naimportovať tisíce záznamov, ktorých ručný zápis by im zabral ohromné množstvo času
  • potrebujú vytvoriť tlačové zostavy, ktoré im ako na dlani prinesú požadované ekonomické informácie presne v takej štruktúre, akú potrebujú
  • potrebujú vytvoriť rešenie na mieru svojim individuálnym požiadavkám na funkčnosť jednotlivých agend atď.

Základné zaškolenie jedného užívateľa

Bez znalosti základných vedomostí nebude žiadny užívateľ pracovať efektívne. Preto je vhodné do oblasti získavania vedomostí investovať. Konzultant AttendanceProW individuálnym prístupom zaučí užívateľa do praktického používania klávesových skratiek, do metód rýchleho a presného vyhľadávania záznamov, do možností individuálneho nastavenia tabuliek či formulárov jednotlivých agend atď.
príklad:
Získať základné vedomosti môže užívateľ vďaka individuálnemu prístupu konzultanta už za dve – tri hodiny, čo zodpovedá cene 80 – 120 €. Touto formou zaškolenia váš pracovník ušetrí veľa času, ktorý by inak strávil podrobným štúdiom manuálu a pomocníka. Môže sa tak venovať svojej hlavnej pracovnej činnosti, ktorá vám prináša peniaze.

Hodina školenia je teda v cene 40€ bez dph

Základné úpravy tlačových zostáv

Mnoho úprav tlačových zostáv obsiahnutých v programoch AttendanceProW je možné vykonávať pomocou aplikácie vlastné excel reporty. Technik BIOMETRIC môže poradiť so správnym zadaním požadovanej úpravy a potom úpravu zostavy taktiež realizovať. Slovo „základné“ v tejto súvislosti znamená, že ide o úpravu bez potreby meniť databázové otázky, ktoré pripravujú údaje pre tlačovú zostavu.
príklad:
Za tri hodiny a cenu 96 € môže technik vytvoriť napríklad tlačovú zostavu, ktorá užívateľom zobrazí údaje o dochádzkových dátach po jednotlivých kalendárnych mesiacoch vrátane súhrnných údajov. Vďaka upravenej zostave získate požadované údaje na jedno kliknutie. Zásadne tak môžete šetriť svoj čas a využiť ho v prospech svojich zákazníkov.

Expertná konzultácia

Programy AttendanceProW obsahujú stovky pokročilých funkcií. O všetkých ich efektoch na každodennú prácu nemusia mať užívatelia, ani z radov tých pokročilých, úplný prehľad. Najlepšie ich s nimi môže zoznámiť konzultant BIOMETRIC. Spravidla sa jedná o poradenstvo v konkrétnej oblasti, napr. nastavenie programu, prístupových práv, skladového hospodárstva, personálnej a mzdovej evidencie atď.
Expertná konzultácia môže byť vedená v teoretickej rovine alebo môže zahŕňať ukážky realizácie diskutovanej tématiky priamo v dátovom prostredí účtovnej jednotky zákazníka.
príklad:
Konzultácia a nastavenie prístupových práv pre spoločnosť s 10 užívateľmi trvá obvykle 3 hodiny a stojí 120 €. Predovšetkým vo väčších spoločnostiach, kde sa každý deň realizujú desiatky či stovky transakcií, je nemysliteľné začať pracovať v systéme bez dôkladnej prípravy. Prípravou svojich pracovníkov zamedzíte veľkým stratám, ktoré by mohli vzniknúť, keby užívatelia nedokázali systém od začiatku efektívne používať.
Hodina školenia je teda v cene 40€ bez dph.

Importy údajov

východiskových údajov. Či už sa jedná o zoznamy zamestnancov, nahodenie oddelení alebo prístupových kariet, technik BIOMETRIC dokáže tieto záznamy naimportovať v priebehu niekoľkých hodín a ušetriť rádovo dni náročnej práce.
príklad:
Ručné nahodenie zoznamu zamestnancov a iných položiek by mohol zabrať skusenému užívateľovi napríklad 4 dní. Import rovnakého množstva záznamov však môže technikovi trvať napríklad len 4 hodiny. Cena za takúto službu predstavuje 160 €. Porovnajte si mzdové náklady zamestnanca s cenou za import údajov a určite uvidíte zrejmú výhodnosť využitia týchto služieb.
Hodina školenia je teda v cene 40€ bez dph.

Inštalácia produktov

Lokálna inštalácia produktov AttendanceProW je pomerne jednoduchým úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút zvládne bežný užívateľ sám a bez potreby zvláštnych odborných znalostí v obore informačných technológií. V prípade ak zákazník požaduje inštaláciu a konfiguráciu od nás, je možné toto vykonať v cene 9,9€ bez dph za každých 15 začatých minút.