Nová verzia AttendanceProW JESEN 2016 – BIOMETRIC

Nová verzia AttendanceProW JESEN 2016

Prinášame Vám opäť novú verziu kde boli zapracované požiadavky klientov. Zoznam najvýznamnejších noviniek nižšie:

VERZIA 3.0.01 (Vydané 23.9.2016)
Dôležité: Program prerobený na RIBBON dizajn
Ak chcete vrátiť grafické rozhranie späť na staré, máte možnosť tak urobiť v nastaveniach.
UPOZORNENIE: V starom dizajne prídete o nové funkcie, ktoré sú implementované len do nového dizajnu.
Dochádzkový modul
·    Možnosť nastavenia testovacej prevádzky, po jej ukončení sú zmazané všetky záznamy a začína ostrá prevádzka s reálnymi dátami
·    Doplnenie funkcionality žiadosti o dovolenku a iné prerušenia o priamy vklad žiadosti o dovolenky do dochádzky
·    Úprava exportu QI
·    Úprava exportu VEMA
·    Úprava exportu Softip
·    Úprava exportu Helios Orange
·    Úprava možnosti prenosu hodnoty medzi mesiacmi na možnosť výberu či kladná, záporná alebo všetky

Prístupový systém
·    Doplnenie nastavenia prístupových skupín zamestnanca priamo na jeho karte

Ostatné
·    Doplnenie poľa %NADCAS PR do vlastných excel reportov
·    Podpora SSL mailových klientov
·    Poznámky pre užívateľa na pracovnej ploche aplikácie
·    Úlohy pre užívateľa na pracovnej ploche aplikácie
·    Osobný plánovací kalendár pre užívateľov
·    Systémové informácie pre dotykové zariadenia
·    Zjednodušené odosielanie zamestnancov a iné úpravy pre nie dotykové zariadenia