Inštalácia klienta aplikácie AttendanceProW – BIOMETRIC

INSTALACIA KLIENT

Nainštalujeme postupne, ak už nie je inštalované:

  • Dotnetfx.exe – Microsoft .NET 2.0 Framework
  • Reportviewer.exe – Microsoft Report Viewer Redistributable 2008
  • APWsetup.exe – Samotný program Attendance Pro W

Nastavenie pripojenia APW

 

Do pola MySQL Server dajte IP kde bola nainštalovaná databáza, a do pola Password treba dať heslo z inštalácie databázy.

Štandardne Meno je admin a heslo admin alebo expert.

V prípade ak bude zamestnanec pracovať s terminálom iClock z pracovnej stanice, je potrebné nainštalovať knižnice na prácu so zariadením.

Toto sa robí spustením príkazu install.bat (run as admin) v zložke AttendanceProW/DlliClock alebo ručne nakopírovaním súborov do system32 v prípade 32-bitového systému alebo do syswow64 v prípade 64-bitového systému a následne registrovaním knižníc prostredníctvom príkazového riadku v príslušnej zložky príkazom regsvr32 zkemkeeper.dll.