HRS_WellnessLiteProtocol – BIOMETRIC

Obsah
1 Úvod 4
2 Metódy pre vzájomnú komunikáciu 4
2.1 WS – metódy na strane Externého systému (Kascomp) 4
2.1.1 checkInChip 4
2.1.2 checkOutChip 4
2.1.3 checkOutChip2 4
2.1.4 takeOrderPlu 5
2.1.5 getCasualServices 5
2.1.6 changeChip 6
2.1.7 infoChip 6

2.1.8 occupancyInfo 6
2.2 WS – metódy na strane BG 7
2.2.1 getPluForSynchronising 7
2.2.2 checkOutChip 7
2.2.3 checkInChip 7
2.2.4 checkStatusChip 7
2.2.5 checkStatusChip2 8
3 Servisné metódy 9
3.1 Metóda „test“ 9
3.2 Metóda „getVersion“ 9
4 Kascomp chybové stavy 9
5 Záver 10

 

 

1 Úvod
Dokument obsahuje popis komunikačného protokolu systému prepojenia „Wellness Lite“.
Ide o prepojenie systému BlueGastro a ľubovoľného externého systému pre ovládanie vstupných
turniketov a brán sledujúcich pohyb hostí vo wellness zariadeniach, alebo zariadeniach s podobným využitím.