CLOUDOVÝ Docházkový systém

Dochádzka AttendanceProWNet umožňuje jednoducho sledovať, evidovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov a to ako v teréne , tak vo vnútri budov. Pomocou tabletov, mobilných telefónov, PC, EET alebo napríklad webového prehliadača jednoducho vkladajte dochádzku, ktorá môže byť doplnená o GPS pozíciu, fotografiu alebo poznámku.

Základným princípom je multiplatformová podpora, to znamená že je možné daný systém spustiť z akéhokoľvek webového prehliadača prípadne mobilnej aplikácie

Ide teda o moderný dochádzkový systém umiestnený u nás v CLOUDE, zákazník teda využíva systém ako službu, teda celú starostlivosť o systém, bezpečnosť, certifikáty preberá BIOMETRIC spol. s r. o. a zákazník iba využíva danú službu.

Dochádzkový systém AttendanceProWNet od spoločnosti BIOMETRIC, spol. S r. O. Je určený na
evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo v
mzdových systémoch. Samotné registrovanie dochádzky je vykonávané na
biometrických termináloch alebo bezkontaktných termináloch RFID.

Moderný program na evidenciu
dochádzky

Ukážky programu

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie
samostatne.

attendancenet
dochadzka
dochadzka
attendancenet1
attendancenet2
attendancenet3
attendancenet5

Vedeli ste?

Obmedzením manipulácie s dochádzkou zamestnancov ušetríte ročne až
10% mzdových nákladov?

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne sledovať dochádzku
zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.

Exporty do mzdových programov

Dochádzkový systém AttendanceProW umožňuje pohodlne preniesť spracovanú dochádzku do
Vášho personálneho a mzdového systému.

Dochádzkový program spolupracuje s týmito mzdovými programami:

Ponúka komplexné
podníkové riešenia
a ERP, vývoj
aplikácií na zákazku