Tieto protiepidemiologické riešenia Vám pomôžu pri opätovnom otvorení svojich prevádzok.

Z dôvodu pandémie je v súčasnosti zatvorená väčšina obchodov a mnoho firiem má zamestnancov na nútenom home office.

Pri postupnom otvorení týchto prevádzok bude veľmi dôležité znižovať riziko nákazy na minimum a zabrániť opätovnému výskytu vírusových ochorení.

Na túto neľahkú pandemickú situáciu je možné využiť dva typy riešení.

Ako efektívne riešenie do priestorov s vysokým pohybom je termokamera, ktorá dokáže do 1 sekundy zmerať teplotu až 16tim ľudom súčasne a to aj v prípade ak majú na sebe rúška. Toto riešenie je vhodné do obchodných centier alebo iných priestorov kde nie je žiaduce obmedzovať pohyb zamestnancov alebo zákazníkov.

Samotná termokamera slúži na vizuálne a tepelné snímanie tváre v reálnom čase a vďaka kalibračnému zariadeniu „black body“ aj extrémne nízkou odchýlkou iba 0,3 stupňa Celzia.

Teplota okolia, náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania (napr. zapaľovače, šálka s horúcim nápojom). Na obrazovke sa okamžite zobrazí hodnota nameranej teploty na čelách snímaných osôb. Režim snímania osôb je možné nastaviť od 1 až po viac osôb naraz. Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou, príp. horúčkou, systém spustí zvukový, obrazový alarm, na varovanie pred vstupom takejto osoby do objektu. Personál obsluhujúci zariadenie, tak nemôže danú osobu prehliadnuť, príp. počas neprítomnosti obsluhy systém automaticky ukladá vstupné biometrické údaje osôb s nameranou teplotou. Čiže osoby so zvýšenou teplotou si potom obsluha jednoducho vyhľadá.

Ako druhé technologické riešenie sa používa zariadenie, ktoré meria teplotu v kombinácii s turniketom.

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti prístupových ako aj dochádzkových systémov vám ponúkame technologické riešenie pozostávajúce z dvojstupňovej ochrany vášho objektu. A to meraním telesnej teploty vašich zamestnancov, dodávateľov, návštevníkov, termo-zariadením a následným zamedzením vstupu osoby so zvýšenou teplotou pomocou turniketu, či iného zábranového systému, ktorý takúto osobu do objektu nevpustí. Zamedzenie vstupu do objektu možno nastaviť aj pri zaznamenaní osoby bez rúška.

U nemenovanej bratislavskej televízie z Koliby sme inštalovali takýto systém už v začiatkoch epidémie, kde zákazník vyžadoval automatizované riešenie pandemickej situácie, nakoľko použitie ručného merania teploty bolo neefektívne a časovo náročné pri množstve ľudí, ktorí danými priestormi prechádzajú.

Termoriešenia majú oproti ručným bezdotykovým teplomerom viac výhod
Mnoho firiem si myslí, že klasické meranie teploty ručným bezdotykovým teplomerom je postačujúce. Avšak neuvedomujú si, že je veľmi nepresné a pri väčšom počte ľudí aj nepraktické. Navyše je z dlhodobého hľadiska finančne nákladné, nakoľko si vyžaduje prácu zamestnanca. Taktiež možnosť prepojenia do komplexného systému AttendanceProW od našej spoločnosti čo Vám dáva kompletný prehľad v tejto zložitej situácií (pohybe ľudí, ich dochádzke, samotnej teplote zamestnanca počas určitého obdobia a podobne)

Ako znížiť riziko nákazy na prevádzkach
Riešením je rôzna forma prevencie od prísnych hygienických opatrení, povinnom nosení ochranných rúšok na verejnosti, merania telesnej teploty, dezinfekcie rúk pri vstupe, dodržiavania maximálneho počtu ľudí na prevádzkach či 2-metrových odstupoch pri čakaní v radoch.

Tieto opatrenia nás budú sprevádzať minimálne niekoľko mesiacov, možno aj rok. Vieme, že nakazenie týmto vírusom môže mať u rôznych ľudí rôzne príznaky, jednotným dôležitým ukazovateľom je však zvýšená teplota.

Veríme, že aj vďaka naším g predchádzať šíreniu nákazy a umožníme efektívne fungovanie vo vašej firme či prevádzke.

Recommended Posts